درباره من :: دکتر ملیحه عرب

CV دکتر ملیحه عرب

1368: پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- تهران- ايران
1372: بورد تخصصي زنان- زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- تهران- ايران
1377: دوره 6 ماهه سونوگرافي زنان- مامائي دانشگاه علوم پزشكي ايران- تهران- ايران
1381: فلوشيپ فوق تخصصي انكولوژي زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران- ايران
1382: دوره دو ماهه پژوهشگري پيشرفته مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي تهران- تهران- ايران
1387: دوره 1 ماهه لاپاراسکوپی ، مرکز آموزش لاپاراسکوپی دانشگاه تهران ، تهران 
1391: کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ایران 

1394: PhD آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ایران 

72 - 1368: دوره دستياري زنان – زايمان , بيمارستان مهديه  تهران-  ايران
79 - 1372 : استاديار گروه زنان دانشکده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان. بيمارستان فاطميه همدان -  ايران
81 - 1379: دوره دستياري فلوشيپ فوق تخصصي انكولوژي زنان بيمارستان ولي عصر (بيمارستان امام خميني)-  تهران-  ايران
84 - 1381: استاديار انكولوژي زنان گروه زنان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  پزشكي همدان بيمارستان فاطميه- همدان-  ايران
1382: فرصت مطالعاتي  3 ماهه بيمارستان رويال زنان -  سيدني -  استراليا
1385 – 1383 : مدير گروه زنان – زايمان  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  همدان
1386 - 1384: دانشيار انكولوژي زنان گروه زنان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی همدان 
1390 - 1386: دانشیار انکولوژی زنان گروه زنان دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی    
1390 تا کنون: استاد انکولوژی زنان گروه زنان دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی
1390: دبیر سمینار بازآموزی کانسر آندومتر. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
1391: دبیر سمینار بازآموزی بیماریهای تروفوبلاستیک و شیمی درمانی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
1391: دبیر سمینار بازآموزی AUB و توده آدنکس. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
1391: دبیر سمینار بازآموزی کانسر آندومتر. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
1392: دبیر سمینار بازآموزی خونریزی و کانسر آندومتر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1393: دبیر سمینار خونریزی و کانسر آندومتر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1393: دبیر سمینار عوارض اورولوژیک و گوارشی بعد از جراحی های زنان ، انجمن متخصصین زنان و مامایی
1393: دبیر سمینار توده های تخمدانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1. 1377: « بررسي كمي و كيفي آموزش پزشكي موجود گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي استان همدان در زمستان 1375» مجله پژوهش در علوم  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ويژه نامه همايش كشوري آموزش پزشكي. ويژه نامه 1-1377, شماره 3 : 167.

 2. 1377: « بررسي علل مراجعه به پزشكان عمومي استان همدان در زمستان 1375» 
  مجله پژوهش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. ويژه نامه همايش كشوري آموزش  پزشكي. ويژه نامه 1-1377- شماره 3 : 166.  (دو مقاله فوق در سومين همايش آموزش پزشكي بهار 1377 در اصفهان ارائه شد ودر ضمن در ويژه نامه مخصوص همايش به چاپ رسيد.)                  

 3. 1377: « بررسي علل عدم استفاده از روش جلوگيري از بارداري در مادران متولدين نا خواسته استان همدان در سال 1374» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان. شماره 6 : 30-25 سال ششم ، شماره ١، پائيز و زمستان ١٣٧٧ ، شماره مسلسل ١1
  دكتر مليحه عرب ١
  استاديار گروه زنان و مامائي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 4. 1378: « روش سرپائي كنترل قند خون و بررسي سلامت جنين در زنان حامله ديابتي استان همدان» 
  مجله ايراني آندوكرينولوژي و متابوليسم. ويژه نامه پنجمين كنگره بين المللي اختلالات آندوكرين. تابستان1378. ويژه نامه شماره 1-1378 – 75

 5. 1378: « بررسي سن و تعداد فرزند زنان موقع لوله بستن در استان همدان از سال 74-1370» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان.  سال ششم ، شماره 4 ، زمستان 1378 ، شماره مسلسل 14، 19-23
  دکتر ملیحه عرب*
  استاديار گروه زنان و مامايي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 6. 1379: « بررسي ميزان اتلاف وقت دانشجويان پزشكي در بخش زنان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1377»
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكی تهران. ويژه نامه چهارمين همايش كشوري آموزش  پزشكي, آبان 1379 : 115.

 7. 1379: « بررسي نقايص سوالات چهار گزينه اي امتحانات دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان در نيمه دوم سال 1378» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران, ويژه نامه چهارمين همايش كشوري  آموزش پزشكي, آبان 1379 : 51.

 8. 1379: « معرفي استرومال ساركوم گردن رحم در يك دختر مجرد 22 ساله» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان, 46. سال هفتم ، شماره ٢ ، تابستان ١٣٧٩ ، شماره ١
  دکتر ملیحه عرب *، دکتر محمدجواد سلیمانی**، دکتر زرین زمان پرور***
  استاديار گروه زنان  زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان 
  ** استاديار گروه ارولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان 
  ***دستيار گروه زنان  زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان 

 9. 1380: «مقايسه هزينه و عوارض زايمان طبيعي پس از سزارين با سزارين تكراري» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان, سال هشتم ، شماره ٢، تابستان ١٣٨٠ ، شماره مسلسل ٢، 29- 33
  دكتر مليحه عرب ١
  استاديار گروه زنان زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 10. 1380: « ارزش پيش بيني علائم باليني قبل افطار زنان باردار روزه دار در  كتونوري و قند خون» 
  مجله ايراني آندوكرينولوژي و متابوليسم. ويژه نامه پائيز 1380 : 11.

 11. 1380 : «تاثير رژيم غذايي 24 ساعت اخير و كمبود كالري زنان باردار روزه دار بر علائم باليني, كتونوري و قند خون قبل از افطار» 
  مجله  ايراني آندوكرينولوژي و متابوليسم. ويژه نامه پائيز 1380 : 14.

 12. 1380: «آيا روزه داري زنان باردار روي كاهش وزن موقع تولد نوزاد اثر گذار است؟» 
  مجله ايراني آندوكرينولوژي و متابوليسم. ويژه نامه پائيز 1380 : 19. 
  سه مقاله فوق در كنگره بين المللي آندوكرينولوژي و متابوليسم پائيز 1380 در تهران ارائه و همزمان در ويژه نامه كنگره به چاپ رسيد.

 13. 1383: «بررسي ارتباط اندازه رحم و سن حاملگي در زنان باردار 34-18 هفته در شهرستان همدان» 
  مجله زنان و مامايي ايران.دانشگاه علوم پزشكي مشهد. شهريور 1383. دوره 6، شماره 2، صفحه 51- 46
  نویسندگان: دکتر ملیحه عرب*، دکتر ناهید رادنیا، دکتر لوئیز رسولی
  متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان.
  متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان.
  متخصص زنان و زایمان.

 14. 1383 : «مقايسه تاثير دو روش جراحي بر درمان بي اختياري استرسي ادرار زنان» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان" بهار 1383، دوره 12، شماره 46، 16- 13
  دکتر ملیحه عرب1، دکتر مهرانگیز زمانی1، دکتر پریسا رسولی2
  متخصص زنان و زایمان، استادیار گروه زنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 15. 1384: " بررسي ارتباط روزه داري با زايمان زود رس" 
  مجله زنان،مامائي و نازائي ايران. دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384،پاییز و زمستان 1384، دوره 8، شماره 2، صفحه 56- 51
  نویسندگان: رادنیا ناهید*، عرب ملیحه، نصرالهی شهلا
  *متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
  متخصص زنان و زایمان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان

 16. 1384 : "اثر درماني روغن ماهي در ديس منوره اوليه" 
  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / دوره هفتم / شماره 1 / بهار و تابستان 1384 / صفحات 39 تا 42
  دکتر مهرانگیز زمانی: متخصص زنان و زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان.
  دکتر ملیحه عرب: متخصص زنان و زایمان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دکتر شهلا نصراللهی: متخصص زنان و زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان.
  مهندس خسرو مانی کاشانی: کارشناس ارشد آمار حیاتی و عضو هیأت علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 17. 1385: "تأثیر تزریق داخل نسجی بوپیواکائین در کاهش درد، تهوع و استفراغ بعد ازعمل سزارین در بیماران تحت بیحسی نخاعی"  
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره سيزدهم ، شماره 2 ، تابستان 1385 ، شماره مسلسل  40، 22- 18
  دكتر مليحه عرب *، دكتر ناهيد منوچهريان**، دكتر پريسا خطيبيان***، دكتر مهشيد نيكوسرشت****
  دانشيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  **استاديار گروه بيهوشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  *** دستيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  **** متخصص بيهوشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 18. 1385: " معرفی یک مورد رابدومیوسارکوم گردن رحم با شکایت خروج توده" 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره سيزدهم ، شماره 3 ، پائيز 1385 ، شماره مسلسل 41،  71- 67 گزارش موردي
  معرفي يك مورد بيمار رابدوميوساركوم گردن رحم با شكايت خروج توده از واژن همراه با لكه بيني و ترشح
  دكتر مليحه عرب *، دكتر شهلا نصراللهي** ، دكتر شيوا جواديان*** ، دكتر مهرانگيز زماني** ، دكتر بهروز نصر****
  دانشيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  ** استاديار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  *** دستيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  **** استاديار گروه جراحي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 19. 1387: « بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط در زنان شاغل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان» 
  مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی.سال پنجم، شماره 3 (پیاپی 19) تابستان 1387، صفحه 31-23
  لیلا جمشیدی*1، سیمین حجت الاسلامی1، ملیحه عرب2، رامین شعبانی3، زهرا سیف4، الهام قاسمی نسب5
  کارشناس ارشد آموزش داخلی جراحی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
  متخصص زنان، فلوشیپ فوق تخصصی انکولوژی زنان، دانشیار گروه زنان دانشگاه شهید بهشتی 
  دکتری فیزیولوژی تربیت بدنی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
  کارشناس ارشد تغذیه، بیمارستان فاطمیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کارشناس پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

 20. 1387: « بررسی اثر درمانی و عوارض رژیم EMA-EP به عنوان قدم اول شیمی درمانی –چند دارویی در بیماران مبتلا به تومور تروفوپلاستیک پر خطر» 
  مجله علمی سرطانهای زنان .1387- نشریه علمی- تخصصی انجمن سرطان های زنان ایران، سال اول، شماره 1، بهار 1387
  ملیحه عرب1*، فاطمه قائم مقامی1، میترا مدرس گیلانی2، نادره بهتاش2، اعظم السادات موسوی2، پرویز هنجئی2
  گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
  گروه زنان و مامایی، بخش انکولوژی زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  ژنیکولوژیست آنکولوژیست، دانشگاه تمپل آمریکا

 21. 138: « مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زودرس جفت نسبت به افراد حامله طبیعی» 
  مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، دوره دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 88
  دكتر مليحه عرب 1 *، دكتر صغري ربيعي2، دكتر شمسي پيله وري 3
  دانشيار گروه زنان و زايمان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
  دانشيار گروه زنان و زايمان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران
  متخصص زنان و زايمان

 22. 1389 : «مقایسه تأثیر افزودن هیوسین به میزوپروستول واژینال در موفقیت القای سقط جنین» 
  مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 68 ،شماره 4، تير 1389، 225- 220
  افسانه تهرانيان1*  ،فرناز بيگيشاه1 ،اشرف معينی1 ، مليحه عرب2 ، فرح فرزانه2
  گروه زنان و زايمان، بيمارستان آرش، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
  گروه زنان و زايمان، بيمارستان امام حسين (ع) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

 23. 1389:«مقایسه اثر درمانی فلوکسیتین ، سیتالوپرام، استروژن و پروژسترون و دارو نما در  بهبود گرگرفتگی در زنان پری منوپاز» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، شماره 6، دوره 16، پائيز ۱۳۸۹، 38-31
  ستاره اخوان *١، فرناز زند وکيلي ٢، مليحه عرب ٣، حديقه کريمي ٤، فردين غريبي ٥
  استاديار گروه زنان و زايمان ، بيمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
  استاديار گروه زنان و زايمان، بيمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
  استاد گروه زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
  پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
  کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران

 24. 1390: «تاثیر افزودن اندازه گیری CA125 سرمی به سونوگرافی در افزایش دقت تشخیص بد خیمی قبل جراحی در بیماران توده نخمدانی» 
  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان دوره 18 ، شماره 4 ، زمستان 1390 ، شماره مسلسل 62، 40- 37 مقاله پژوهشي
  دكتر مليحه عرب* ، دكتر مريم مكتبي** ، دكتر هانيه ژام*** ، دكتر پريچهر كيميايي****، شيرين دولو*****
  استاد گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  ** دستيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  *** دانشيار گروه پاتولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  **** استاديار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  ***** كارشناس مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان

 25. 1391 : «بررسی ساختار جلسات گزارش صبحگاهی بخشهای  بستری بیمارستانهای آموزشی یک دانشگاه تیپ یک و مقایسه استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» 
  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره 7، شماره 2، بهار 92، ويژه نامه آموزشي، صفحه 43 الي 50
  شهرام یزدانی1, ملیحه عرب2*, فخرالسادات حسینی2, بهنام منصوری3, مینو یغمائی4, زهره خوش‌گفتار5, سیمین اسماعیل‌پور زنجانی2,گیتی نقبائی6, علی‌اصغر حلیمی اصل7
  دانشيار آموزش پزشكي، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، استاد بيمار يهاي زنان، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  استاديار مغز و اعصاب، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، دانشيار بيماري هاي زنان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، ايران.
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، دانشكده آموزش پزشكي، واحد آموزش مركز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
  پزشك عمومي، مركز پزشكي امام حسين (ع)، تهران، ايران.
  استاديار بيماري هاي اطفال، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.

 26. 1391: « میزان و عوامل مؤثر در استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی». 
  طب و تزکیه، شماره1، دوره 21، (1391) 38- 41، مقاله اصیل
  بهنام منصوری 1و2، ملیحه عرب 1و2، امیر مازیار نیایی 2، مهدی یاسری3، کوروش شیبانی4*
  بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  دفتر آموزش مداوم پزشکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
  دفتر توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 27. 1392: «نحوه انتخاب بیماران جهت معرفی در جلسات گزارش صبحگاهی». 
  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره هفتم، شماره دوم، بهار 92، ويژه نامه آموزشي، صفحه 43 الي 50
  شهرام يزداني 1، مليحه عرب 2*، فخرالسادات حسيني 2، بهنام منصوري 3، مينو يغمائي4، زهره خو شگفتار 5، سيمين اسماعيل پور زنجاني 2، گيتينقبائي 6، علي اصغر حليمي اصل 7
  دانشيار آموزش پزشكي، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. 
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، استاد بيمار يهاي زنان، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. 
  استاديار مغز و اعصاب، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، دانشيار بيماري هاي زنان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، ايران.
  دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، دانشكده آموزش پزشكي، واحد آموزش مركز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
  پزشك عمومي، مركز پزشكي امام حسين ع، تهران، ايران. 
  استاديار بيماري هاي اطفال، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  * نويسنده مسئول مكاتبات: مليحه عرب، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران؛ 

 28. 1392: «ضرورت رویکرد کل نگر در حرفه پزشکی». 
  مجلسه علمی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی یزد. دوره 8، شماره 4، شماره پیایی 12، زمستان 92، صفحه 78-75
  ملیحه عرب *1، گیتی نقبایی 2
  دانشجوی PHD آموزش پزشکی، گروه بیماری های زنان، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان (PGRC)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران.
  پزشک، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان (PGRC)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 29. 1393: «وضعیت همکاری پزشک- پرستار در بخش های بالینی»
  مجلسه علمی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی یزد. دوره 9، شماره 3، شماره پیایی 16، پاییز 93، صفحه 82-79.
  ملیحه عرب *1 و2، گیتی نقبایی3
  استاد بیماریهای زنان، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیمهاریهای زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  پزشک عمومی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 30. 1393: «آیا اساتید دانشگاه آنقدر که سعی دارند پزشکان مجربی باشند خود را مکلف به معلم ورزیده بودن نیز می دانند؟» 
  فصلنامه علمی خبری پیشگام، پیش شماره، صفحه 26.
  دکتر ملیحه عرب
  استاد بیماریهای زنان، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیمهاریهای زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 31. 1393: «درمان جراحی کنسرواتیو سرطان سرویکس»
  نشریه تخصص زنان و مامایی ایران NAIGO، دوره 9، شماره 3، پاییز 93، صفحه 108-102
  دکتر ملیحه عرب 1*
  فلوشیپ ژنیکوآنکولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین (ع)

 32. 1394: «طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده های تخمدانی بر مبنای نمره ی احتمال بدخیمی»
  مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال سی و سوم، شماره 327، هفته سوم اردیبهشت ماه 1394
  دکتر ملیحه عرب 1*، دکتر زهرا هنرور2، دکتر ندا کاظمی3، دکتر مهدی یاسری 4
  استاد، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش گیری بیماریهای زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  دستیار فلوشیپ، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش گیری بیماریهای زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  دستیار، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش گیری بیماریهای زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2003:The effect of Bupivacain infiltration on postoperative tubal  ligation pain

The internet journal of pain , symptom control and palliative care.

Germany .2004. Vol 3, No 1. Original Article

Malihe Arab, M.D.Assistant Professor, Obstetrics and Gynecology Department, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services

Nahid Manochehrian, M.D. Assistant Professor, Anesthesiology Department, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services

Zamani Mehrangiz, MD. Fatemihe Hospital, Hamadan Medical University

2004:KETONURIA AND SERUM GLUCOSE OF FASTING PREGNANT WOMEN AT THE END OF A DAY IN RAMADAN

Acta medica iranica. Tehran 42(3): 209-212; 2004

M. Arab*  Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2004:The effect of combinded pills in AUB of norplant”

The Iranian Red Crescent Medical Journal. 2004.

MJIRC  Vol 7, No 1, July 2004, 58- 61.

M.Arab, MD*, S.Rabiee,MD*

* Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Hamedan University Sciences of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

2004:EMA-EP Regimen as first line multi  agent chemotherapy in High risk GTT Patients

International journal of gynecological Cancer USA.

2004. Vol 14, No 2, pages 360–365, March 2004

Impact Factor:   1.941,  DOI: 10.1111/j.1048-891X.2004.014222.x

F. Ghaemmaghami1,*, M. Modares1, M. Arab1, N. Behtash1, A. Z. Moosavi1, N. Khanafshar2  and P.Hanjani3

(pdf) داده نمی شود

2004:Randomised clinical trial of the effect of para cervical block on reducing pain, improving APGAR SCORE and accelerating the active phase of labor”.

The internet journal of pain, symptom control and palliative care.   

Germany .2004. Vol: 3, No 1.

 Z Mehrangiz, R Sogra, A Malihe

Fatemihe Hospital, Hamadan Medical University

2004:Ketonuria and serum Glucose of fasting pregnant women at the end   of a day in Ramadan.”

Acta Medica Iranica

42(3): 209-212; 2004

M.Arab*

Department of obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

2005:Health Approach in the control of irregular Bleeding due to Depomedroxy progesterone Acetate

Journal of Research in Health sciences.

J Res Health Sci, Vol 5, No 2, pp. 32-36, 2005

Arab M. MD*, Nasrolahi S. MD

Dept. of Obstetrics and Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences, Iran

2005:Final test analysis of post graduate medical residents

Journal of Medical Education

Summer 2005, Vol 7, No 2, 67- 72.

Arab M,MD1*, Davaloo Sh,MD2, Nasrolahi Sh,MD3, Nadi E,MD4, Emdadi M,MD5.

1-      Assicuate professor, CB & GYN Department, Hamadan University of medical sciences.

2-      Educational instructor, GB & CYN Department, Fatemieh hospital of Hamadan.

3-      Assistan professor, OB & CY N Department Hamadan University of medical sciences.

4-      Assistant professor, Internal medicine department, Hamedan University of medical sciences.

5-      Assistant professor, pediatrics department, Hamadan University of medical sciences.

2006:final test analysis of postgraduate medical residents

journal of medical education.  

Summer 2005, Vol 7, No 2, 67-72

Arab M, MD1; Davaloo Sh,MD2; Nasrolahi Sh,MD3; Nadi E,MD4; Emdadi M,MD5

1-      Assocuate professor, OB & Gy N Department, Hamadan University of medical sciences

2-      Educational instructor, OB & Cy N Department, Fatemieh hospital of Hamadan.

3-      Assistant professor, OB & Cy N Department, Hamadan University of medical sciences

4-      Assistant Professor, Internal medicine department, Hamadan University of medical sciences

5-      Assistant professor, pediatrics department, Hamadan University of medical sciences

2006:epidemiologic pattern of vaginal colonization by group B. streptococcus in pregnant women in Hamadan, central west of Iran.” Iraninan journal of medical sciences. Shiraz .2006

Iran J Med Sci 2006; 31(2): 106-108. Brief Report

S. Rabiee, M. Arab, R. Yousefi Mashouf1

Department of Obstetrics and Gynecology, Fatemieh Hospital, and 1Department of Microbiology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

pISSN: 0253-0716 , eISSN: 1735-3688

2008:Molar pregnancy and nutritional status relationship.

Iranian Journal of Gynecology oncology.2008;1(2): 33-36

M.Arab1*, Sh.Nasrolahi2, B.Bastami3, Z.Shahverdi1.

1- Gynecology Oncology Division, Department of obstetrics & Gynecology, Shahid Beheshti University (M.C), Tehran, Iran.

2- Department of Obstetrics & Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3-General Physician.

2008:Comparison between Intravenous and Intramuscular Administration of prostaglandin E2 on Management of Missed Abortion

Journal of Research in Health Sciences .2008 JRHS 2008; 8(2): 51-54

Nasrollahi Sh (MD)a, Arab M (MD)b,  Zamani M (MD)c,  Ghafeleh-bashi MS (MD)d

a Department  of Obstetrics & Gynecology, Fatemiyeh Hospital, Hamedan University of Medical Sciences, Iran

b Department  of Oncology, Shaheed Beheshti, University of Medical Science, Tehran, Iran

c Department  of Obstetrics & Gynecology, Fatemiyeh Hospital, Hamedan University of Medical Sciences, Iran

d Department  of Gynecologist, Obstetrics & Gynecologyt, Fatemiyeh Hospital, Hamedan University of Medical Sciences, Iran

2009:”Evaluation of women presenting with postcoital bleeding by cytology and colposcopy”

inter .J.Gyn & OB . 2009.Iranian Journal of Gynecology Oncology

2009;2(1):33-41

A.Tehranian1*, N.Rezaii1, M.Mohit2, B.Eslami1, M.Arab3, Z,Asgari1

1- Department of Gynecology and Obstetrics, Roointan-Arash Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of Gynecology and obstetrics, Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3-Department of Gynecology and obstetrics, Shahid Beheshti University MC, Tehran, Iran.

 2009:Survival of ovarian cancer in Iran: 2000-2004

Asian pacific Journal of Cancer preverntion. 2009.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 10, 2009. 555-558.

Maliheh Arab1,2, Maryam Khayamzadeh1,3, Mitra Mohit4, Maryam Hosseini2, Robab Anbiaee1,5, Morteza Tabatabaeefar5, Mojgan Ebrahimi6, Afseneh Tehranian7, Mohammad Esmaeil Akbari1,8*

1Cancer Research Center, 2Dept of Gynecology-Oncology, 5Dept. of Radiation-Oncology, 8Dept of Surgical Oncology, Shahid Beheshti University (M.C.), 3Community Medicine Specialist, 4Dept. of Gynecology-Oncology, Azad University of M.S.H.S, 6Pathology Dept.,Hamadan University of M.S.H.S, 7Dept of Gynecology-Oncology, Tehran University of M.S.H.S, IR Iran

2009:The Epithelial ovarian cancer seems to be more common in young population in Iran.

Iranian J of Gynecology Oncology .2009. Vol 2, No 2, 53-55. ISSN: 2008-1278.

M.Arab1*. A. Tehranian2. Sh.Abbasi3. F.Golfam4.

1- Department of Gynecology-Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of Gynecology-Oncology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

1-   Department of Surgery, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2009:Borderline ovarian Tumors: study  of age , frequency and sonographic findings

Iranian J of Gynecology Oncology . 2009.

Volume 2, No 1, Spring 2009, 41-49.

M.Arab1*, A.Tehranian2, M.farzaneh3, F.Golfam5, M.Ebrahimi6

1- Department of OB Gynecology, Gynecology Oncology Division, Shahid Beheshti University (M.C)

2- Department Oncology Division, Tehran University of Medical Sciences.

2-      Department of OB Gynecology, Shahid Beheshti University (M.C)

3-      Department of OB & Gynecology, Gynecology Oncology Division, Azad University of Medical Sciences.

4-      Department of Surgery, Shahed University of Medical Sciences.

5-      Department of Pathology, Hamadan University of Medical Sciences.

2010:Crude and age – specific incidence rate patterns for histopathologic subtypes of ovarian cancer in Iran

Archires of Iranian Medicine . 2010. Original Article  

Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 3, May 2010. 203- 208.

Maliheh Arab MD•1,2, Maryam Khayamzadeh MD1,3, Mohammad Hashemi MD4, Maryam Hosseini MD2, Morteza Tabatabaeefar MD5, Robab Anbiaee MD1,5, Nahid Anvari MD6, Mojgan Ebrahimi MD6, Mohammad E. Akbari MD1,7

1-      Cancer Research Center

2-      Department of Gynecology- Oncology

3-      Department of Community Medicine

4-      Department of Pathology

5-      Department of Radiation-Oncology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6-      Department of Pathology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

7-      Department of Surgical Oncology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2010:Review of Gray-Scale ultrasonographic findings: A Valuable guide to suspect Adnexal Torsion

Pakistan J of Medical Sciences 2010.

Original Article   Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 No. 2. 300-303. ISSN 1681-715X

Maliheh Arab*1, Afsaneh Tehranian2, Akram Ghara Mohammadi3, Mojgan Hashemieh4

1. Dr. Maliheh Arab,

2. Dr. Afsaneh Tehranian,

3. Dr. Akram Ghara Mohammadi,

1-3: Department of Ob& Gynecology,

4. Dr. Mojgan Hashemieh, Department of Pediatric Oncology,

1-4: Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran

2010:Dermoid Cyst : A Multicentric Review

J of Gynecologic Surgery. 2010.

June 2010, 26(2): 127-131. doi:10.1089/gyn.2009.0054.

Maliheh Arab, M.D.,*1 Mitra Modares Gillani, M.D.,2 Shiva Morvarian, M.D.,1 Afsaneh Tehranian, M.D.,2 Farzaneh Golfam, M.D.,3 Mojgan Ebrahimi, M.D.,4 and Setareh Akhavan, M.D.5

1Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

3Shahed University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran.

4Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran.

5Kordistan University of Medical Sciences and Health Services, Kordistan, Iran.

2010:Incidence rate of ovarian cancer in Iran in comparison with developed countries: 2004-2005

Indian Journal of Cancer

Original Article | July–September 2010 | Volume 47 | Issue 3 / 322-327.

Arab M, Khayamzadeh M, Tehranian A1, Tabatabaeefar M, Hosseini M, Anbiaee R,

Golfam F2, Akbari ME

Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 1Tehran University of

Medical Sciences, 2Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Correspondence to: Dr. Maliheh Arab, E-mail: drmarab@yahoo.com

2010:The construction and Validation of a new ovarian malignancy probability score (OMPS) for prediction of ovarian malignancy

Iranian J of cancer prevention . 2010.

Prev. 2010; Vol3, No3, p.132-38. Original Article

Arab M1,2 ,Yaseri M3, Farzaneh M2, Moridi A2, Tehranian A4, Sheibani K2

1. Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Department of Epidemiology and Biostatistics School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Arash Hospital. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2010:Surgical histopathology of Benign ovarian Cysts: A multicentrie study

Iranian Journal of Pathology 2010

 (2010)5 (3), 132 – 136

Maliheh Arab1, Mohammad Hashemi2, Nadereh Masoumi1, Mehdi Yaseri3, Farzaneh Golfam4, Mojgan Ebrahimi5

1-      Dept. of Gynecology and Obstetrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2-      Dept. of Pathology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3-      Dept. of Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4-      Dept. of Surgery, Shahed University, Tehran, Iran.

5-      Dept. of Pathology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

2010: “ Differentiating endometrioma from persistant adenexal masses according to sonographic findings in young women“

Iranian J of Gynecology Oncology.2010; 2(4): 8-14

M Arab1*, R Taheripanah2, T Rahmani3, A Farshin.

1-      Department of Gynecology Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Imam Hossein Hospital, Tehran, Iran.

2-      Department of Infertility, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3-      General Practitioner, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2011:Appropriate age of Iranian menopausal women for Bone Mass Densitometry testing

Australian journal of Basic and Applied Sciences. 2011.

2011; 11 (5): 2106-2108

M. Arab; S. Hojjatoleslami; L. Jamshidi; M. Yaseri

1- Department of Gynecology, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Nursing Department, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

6-      PHD of Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2012: "clinical osteoporosis probability scoring system : selection of menopausal women for bone densitometry screening"

Pakistan journal of medical sciences. 2012.

Original Article - March 2012 Vol. 28 No. 1 97-100

Maliheh Arab1, Simin Hojatoleslami2, Leila Jamshidi3, Mehdi Yaseri4, Mansoureh Yaraghi5, Kourosh Sheibani6

1. Maliheh Arab, MD, Professor of Gynecology and Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,  Tehran, Iran.

2. Simin Hojatoleslami,MS, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

3. Leila Jamshidi,MS, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

4. Mehdi Yaseri,PhD in Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences.

5. Mansoureh Yaraghi, MD, Assistant of Obstetrics and Gynecology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6. Kourosh Sheibani, MD, Chief Researcher, Clinical Research and Development Center, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,  Tehran, Iran.

2012: "Impact of body mass index on bone density of menopausal women in Hamadan province, iran."

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

6(3): 136-139, 2012, ISSN 1991-8178

1*Arab, M. 2Hojjatoleslami, S. 2Jamshidi, L. 3Yaseri, M. 4Maktabi, M. 5Sheibani, K

1Professor of Gynecology- Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2Nursing department, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

3PHD in Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics. School of Public Health, Tehran

University of Medical Sciences.

4Obstetrics and Gynecology Resident, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University,

Tehran, Iran.

5Chief Researcher, Clinical Research and Development Center, Imam Hossein Medical Center,

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2012: "functional ovarian cysts: a multicenter  study of the current management among Iranian patients' ambulatory education"

Shiraz E Medical journal.

Vol. 13, No. 3, July 2012

Maliheh Arab 1*, Tahereh Ashrafganjoi 2, Soghra Yagoubi 3, Giti Noghabaee 4, Kourosh Sheibani5

1 Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Clinical Research and Development Center, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti Univer-sity of Medical Sciences, Tehran, Iran

2012: "comparison of two ovarian malignancy prediction models based on age, sonographic  findings and serum CA125 measurement".

Asian pacific journal of cancer prevention.

RESEARCH ARTICLE. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.8.4199

Maliheh Arab1*, Mehdi Yaseri2, Tahereh Ashrafganjoi1, Maryam Maktabi3, Giti Noghabaee4, Kourosh Sheibani5

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 13, 2012-4199-4202

1Gynecology-Oncology, 3Obstetrics and Gynecology, 4General physician, 5Clinical Research and Development Center, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2013: "comparison of age – specific and age – standard female breast cancer in Iran and western countries ".

journal of basic and applied scientific research.

3(6)558-561, 2013,   ISSN 2090-4304,  

Maryam Sadat Hosseini1, Maliheh Arab2*,Behzad Nemati Honar3,Giti Noghabaei4, Tahereh Ghasemi5, Nazanin Safae5, Farah Farzaneh1, Tahereh Ashraf Ganjoi1

1-Associate professor of Gyneco-oncology. Gynecology Translational Research Center (GTRC). Imam Hossein Medical Center.

Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

2-Professor of Gyneco-oncology. Gynecology Translational Research Center (GTRC). Imam Hossein Medical Center. Shahid

Beheshti University of Medical Sciences.

3-Assistant professor of general surgery. Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

4-General Physician. Imam Hossein Medical Center. Gynecology Translational Research Center (GTRC).

5-Resident of Obstetrics and Gynecology. Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2013: "age- specific incidence rate change at breast cancer and it's different histopathologic subtypes in Iran and western countries".

Pakistan journal of medical sciences.

Original Article   2013 Vol. 29 No. 6   doi:http://dx.doi.org/10.12669/pjms.296.3788

Maryam Sadat Hosseini1, Maliheh Arab2, Behzad Nemati Honar3, Giti Noghabaei4, Nazanin Safaei5, Tahereh Ghasemi6, Farah Farzaneh7, Tahereh Ashraf Ganjoie8

1. Maryam Sadat Hosseini, Maliheh Arab, Professor of Gyneco-Oncology,

2. Maliheh Arab,Professor, Gyneco-Oncology,

3. Behzad Nemati Honar,Assistant Professor of General Surgery.

4. Giti Noghabaei,General Physician,

5. Nazanin Safaei,و Resident of Obstetrics and Gynecology,

6. Tahereh Ghasemi, Resident of Obstetrics and Gynecology,

7. Farah Farzaneh, Associate Professor of Gyneco-Oncology,

8. Tahereh Ashraf Ganjoie, Associate Professor of Gyneco-Oncology,

1,2,4-6: Preventative Gynecology Research Center (PGRC)

1-8: Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2013: "change as a necessity in medical education: let's review it's main limitations and know "Adaptive reflection" approach as a change facilitator".

Asian journal of medical and pharmaceutical researches (AJMPR).

ISSN: 2322-4789   Asian J. Med. Pharm. Res. 4(1): 05-08, 2014   

Maliheh Arab1*, Soleiman Ahmady2 and Minoo Yaghmaie3

1. Department of Gyneco-Oncology, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Department of Medical Education. Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, Iran

3. Department of Medical Education, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

2013:Evaluation of student-directed learning characteristic in morning report sessions in five educational hospital of a Type-1medical university (Evaluation of student-directed learning)”.

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

ORIGINAL ARTICLE, Vol 3 (1) December 2013: 238-242, Online ISSN 2277-1808

Giti Noghabaei1 and Maliheh Arab2, 3

1. General Physician. Preventative Gynecological research center (PGRC). Shahid Beheshti University of

Medical Sciences, Tehran, Iran.

2. PhD student of medical education. Shahid Beheshti University of Medical Sciences .Tehran, Iran

3. Professor of Gyneco-oncology. Preventative Gynecological Research Center (PGRC). Shahid Beheshti

University of Medical Sciences .Tehran. I

2013:Six months follow up after mole evacuation: is it necessary”. International Journal of Gynecological Cancer.

Farzaneh, F., et al.

2013:Ovarian Cancer Incidence in Iran and the World”. 

Reports of Radiotherapy and Oncology

Reports of Radiotherapy and Oncology, Summer 2013, No.2, Vol.1

Arab M *1, Noghabaei G 1

1. Preventative Gynecology Research Center (PGRC). Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

2014:Ovarian malignancy probability score (OMPS) for appropriate referral of adnexal masses”.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

RESEARCH ARTICLE. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.20.8647

Maliheh Arab1*, Zahra Honarvar2, Seyed-Mostafa Hosseini-Zijoud3

1Department of Gynecology-Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 2Department of Obstetrics and Gynecology, 3Social Development and Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran *For correspondence: drmarab@yahoo.com

2014:Comparison of age-standard incidence rate trends of gynecologic and breast cancer in Iran and other countries”.

Journal of Basic and Applied Scientific Research

3(6)558-561, 2013. ISSN 2090-4304

Maryam Sadat Hosseini1, Maliheh Arab*2, Behzad Nemati Honar3, Giti Noghabaei4,

Tahereh Ghasemi5, Nazanin Safae5, Farah Farzaneh1, Tahereh Ashraf Ganjoi1

1-Associate professor of Gyneco-oncology. Gynecology Translational Research Center (GTRC). Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

2-Professor of Gyneco-oncology. Gynecology Translational Research Center (GTRC). Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

3-Assistant professor of general surgery. Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

4-General Physician. Imam Hossein Medical Center. Gynecology Translational Research Center (GTRC).

5-Resident of Obstetrics and Gynecology. Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2014:Functional rudimentary horn as a rare cause of pelvic pain: A case report”.

Iranian Red Crescent Medical Journal.

Case Report. 2014 November; 16(11): e19351. DOI: 10.5812/ircmj.19351

Maliheh Arab 1,2,*; Sepideh Mehdighalb 1; Donya Khosravi 1

1Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2014:Comparison of crude and age-specific incidence rates of breast, ovary, endometrium and cervix cancer in Iran, 2005”.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15 (6), 2461-2464

RESEARCH ARTICLE  DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.6.2461.

Maliheh Arab1,2*, Giti Noghabaei1, Seyyedeh Neda Kazemi1

1Preventative Gynecology Research Center, Imam Hossein Medical Center, 2Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2014:Application of tumor markers SCC-Ag, CEA, and TPA in patients with cervical precancerous lesions”.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15 (9), 3911-3914 

RESEARCH ARTICLE   DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.9.391.

 Farah Farzaneh1*, Shapour Shahghassempour2, Bahram Noshine2, Maliheh Arab1, Mehdi Yaseri3, Mitra Rafizadeh4, Kamyab Alizadeh

1Preventive Gynecology Research Center, Department of Obstetrics and Gynecology, 3Clinical Research and Development Center, 4Department of Pathology, Imam Hossein Hospital, 2Tissue Engineering and Nanomedicine Research Center, Taleghani Teaching Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran *For correspondence: farahzaneh@yahoo.com

2014:Preoperative evaluation of risk of ovarian malignancy algorithm index in prediction of malignancy of adnexal masses”.

Iranian Red Crescent Medical Journal.

Research Article  DOI: 10.5812/ircmj.17185.  J. 2014 June; 16(6): e17185

Farah Farzaneh 1; Zahra Honarvar 1,*; Mansoore Yaraghi 1; Mehdi Yaseri 2; Maliheh Arab 1; Maryamsadat Hosseini 1; Tahereh Ashrafgangoi 1

1Department of Gynecology-Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2Department of Statistics and Epidemiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

*Corresponding Author: Zahra Honarvar, Preventative Gynecology Research Center, 2nd Floor, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, P. O.

2014: A Rare Case of Bilateral Ectopic Pregnancy and Differential Diagnosis of Gestational Trophoblastic Disease”.

Journal of Reproduction and  Infertility.

Case report, 2015;16(1):49-52

Maliheh Arab 1*, Seyyedeh Neda Kazemi 1, Zahra Vahedpoorfard 2, Adeleh Ashoori 1

1- Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,

Tehran, Iran

2- Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2014:Educational Program Evaluation Model, From the Perspective of the New Theories”. 

Research and  Development in Medical Education.

2014, 3(1), 5-8 doi:10.5681/rdme.2014.003, http://journals.tbzmed.ac.ir/rdme

Narrative Review Article

Soleiman Ahmady, Maryam Akbari Lakeh*, Simin Esmaeilpoor, Malihe Arab, Minoo Yaghmaei

Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2014: A RARE CASE REPORT OF POST CESAREAN UTERINE INCISIONAL NECROSIS COEXISTANT WITH OGILVIE SYNDROME”.

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

Case Report  ISSN: 2231– 6345 (Online)2014 Vol. 4 (S3), pp. 515-518/Arab et al.

*Maliheh Arab1, 2, Donya Khosravi3, Sepideh Mehdighalb3, Seyedeh Neda Kazemi3, Behzad NematiHonar4, Amir Mohsen Jalaeefar5 and Mir Mohammad Miri6

1Department of Gynecology-oncology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein

Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2Department of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3Department of Obstetrics and Gynecology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam

Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4Department of General Surgery, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical

Sciences, Tehran, Iran

5Department of Onco-surgery, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical

Sciences, Tehran, Iran

6Department of ICU Fellowship, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical

Sciences, Tehran, Iran

*Author for Correspondence

2014:The Necessity of Proper Case Presentation in Educational Sessions”.

Nova Journal of Medical and Biological Sciences.

Research Article  Vol 2(6), June 2014:1-6 PII: S2292793X1400023-2

ShahramYazdani 1, Maliheh Arab1 ,Giti Noghabaei 1, Fakhrolsadat Hosseini1

1 Preventative Gynecology Research Center (PGRC). Imam Hossein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran.

2015: ”The Effect of Premenstrual Syndrome and Menstrual Phase on Postoperative Pain”

Anesth Pain Med. 2015 April; 5(2): e19333. DOI: 10.5812/aapm.19333. Research Article

Maliheh Arab1,2,*; Alireza Mirkheshti3; Giti Noghabaei1; Adeleh Ashori1; Tahereh Ghasemi1; Seyed Mostafa Hosseini-Zijoud4

1Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4Social Development and Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2015: " Quality Dimensions of Educational Morning Report Sessions"

Journal of Medical Education Spring 2015; 14(2):81-5

Yazdani Sh, MD1; Arab M, PhD2; Noghabaei G, MD3; Hosseini F, MD1

1 Department of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Preventative Gynecology Research Center (PGRC). Imam Hussein Medical Center. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Gynecological Translational Research Center (GTRC, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2015: “Learning Theory: Narrative Review”

International Journal of Medical Reviews, Volume 2, Issue 3, Summer 2015; 291-295

Maliheh Arab 1*, Behnaz Ghavami 2, Maryam Akbari Lakeh1, Simin Esmaeilpoor1, Minoo Yaghmaie1, Seyed-Mostafa Hosseini-Zijoud3

1.Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Social Development and Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2015: “Rare Case of Pelvic Peritonitis Misdiagnosed by Ovarian alignancy, Referred Following Chemotherapy “

Reports of Radiotherapy and Oncology,Volume 2, No 2, 2015 June; 33-35

Maliheh Arab,1,2,* Adele Ashoori Barmchi,1 Seyedeh Neda Kazemi,1 and Atoosa Gharib3

1Preventative Gynecology Research Center, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2School of Medical Education Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

3Department of Pathology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2015: “The Effectiveness of a New “Student-Centered” and “Problem- Oriented” Method of Textbooks Review in Large Educational Groups: a Case Report”

Journal of Medical Education, Volume 14, No 3, Summer 2015; 137-141

Arab M, MD1,2; Noghabaei G, PhD2

1. Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti University of MedicalSciences, Tehran, Iran

2. Department of Gynecology, Gynecological Translational Research Center (GTRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2016:Investigating Preoperative Hematologic Markers for Prediction of Ovarian Cancer Surgical Outcome

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 17 , (3), 1445-1448

DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2016.17.3.1445

 Tahereh Ashrafganjoei1, Mahdiss Mohamadianamiri2*, Farah Farzaneh1, Maryam Sadat Hosseini3, Maliheh Arab3

 Gyneco-Oncology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC). Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran *For correspondence: amiri_mahdis@yahoo.com

2016:Learner’s Role in Medical Education: Narrative Review

Biomedical & Pharmacology Journal Vol. 9(1), 247-251

http://dx.doi.org/10.13005/bpj/932

SHAHRAM YAZDANI1, MALIHEH ARAB 2* and BEHNAZ GHAVAMI

1-Associate Professor of Medical Education, Department of Medical Education, School
of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2-Professor of Gyneco-oncology, Department of Medical Education, School of
Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3-Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
*Corresponding author E-mail:drmarab@yahoo.com

2016:Comparison of ScreeningColposcopy with Diagnostic Colposcopy

Biomedical & Pharmacology Journal Vol. 9(2), 477-481

http://dx.doi.org/10.13005/bpj/961

SETAREH FATEHI1, MALIHEH ARAB2*, MARYAM SADAT HOSSEINI2,FARAH FARZANEH3, TAHEREH ASHRAFGANJOEI3 and ATEFEH MORIDI

1Gyneco-oncology Fellowship Assistant, Imam Hossein Medical Center,
Shahid Beheshti University of Medical Siences, Tehran, Iran.

1-Gyneco-oncology Fellowship Assistant, Imam Hossein Medical Center,Shahid Beheshti University of Medical Siences, Tehran, Iran.

2-Professor of Gyneco-oncology, Imam Hossein Medical Center,Shahid Beheshti University of Medical Siences, Tehran, Iran

3-Associate Professor of Gyneco-oncology, Imam Hossein Medical Center,Shahid Beheshti University of Medical Siences,Tehran, Iran.
*Corresponding author E-mail:drmarab@yahoo.com

2016:Successful Management of Two Cases of Placenta Accreta and aLiterature Review: Use of the B-Lynch Suture and Bilateral UterineArtery Ligation Procedures

Iran Red Crescent Med J. 2016 April; 18(4):e35006.

doi: 10.5812/ircmj.35006.

Maliheh Arab,1,2,* Behnaz Ghavami,3 Samaneh Saraeian,1 Samaneh Sheibani,1 Fatemeh Abbasian Azar,1and Seyed-Mostafa Hosseini-Zijoud4

1-Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2-Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

3-Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

4-Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
*Corresponding author: Maliheh Arab, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, IR Iran E-mail: drmarab@yahoo.com

2016:A Rare Case of a Retroperitoneal Leiomyoma in the Obturator Fossa

Iran Red Crescent Med J. 2016 November; 18(11):e28475.

doi: 10.5812/ircmj.28475.

Maliheh Arab,1,* Farah Farzaneh,2 Behnaz Ghavami,3 Shiva Mohajeri,4 Zahra Marzban Rad,5 andAdeleh Ashori5

1-Professor of Gyneco-Oncology, Gyneco-Oncology Department, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti Universityof Medical Sciences, Tehran, IR Iran

2-Associate Professor of Gyneco-Oncology, Gyneco-Oncology Department, Preventative Gynecology Research center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

3-Assistant of OB and Gynecology, Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

4-General Physician, Preventative Gynecology Research center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Tehran, IR Iran

5-Assistant of OB and Gynecology, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran

Corresponding author: Maliheh Arab, Professor of Gyneco-Oncology, Gyneco-Oncology Department, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical
Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran. , E-mail: drmarab@yahoo.com

2016:Expected learning outcomes of medical school graduates

Journal of Advances in Medical Education (JAMED) Vol.1, No.3, Spring 2016-32-38

Giti Noghabaei1, *Maliheh Arab2, Behnaz Ghavami3, Seyed-Mostafa Hosseini-Zijoud4

1- Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Professor of Gyneco-oncology, Gyneco-oncology Department, Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author)
Email: drmarab@yahoo.com

3- Assistant of OB & Gynecology, Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4-Assistant Professor of Clinical Biochemistry, Nephrology and Urology Research Center, Baqiyatallah University
of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2016:Empathy with Patients in the Medical Education Program of Iran: Status and Training

Journal of Medical Education Spring 2016; 15(2):105-10

 Minoo Yaghmaei, MD, PhD1; Alireza Monajemi, MD, PhD2*; Maliheh Arab, PhD1

1- Obstetrics and Gynecology Department, Medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2- Science and Technology Department, Institute for Humanities and Cultural studies, Tehran, Iran

 Corresponding author: Alireza Monajemi, Philosophy of Science and Technology Department, Institute for Humanities and cultural Studies, Teharn, Iran.
Email: Monajemi@ihcs.ac.ir 

2016:Medical school graduates' self-evaluations of expected learning outcomes

Journal of Medical Education Winter 2016; 15(2):111-5

Shahram Yazdani, MD1; Maliheh Arab, MD, PhD 1*; Giti Noghabaei, MD2; Behnaz Ghavami, MD3

 1- Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 -Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Shariati Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Corresponding author: Maliheh Arab, Professor of Gynecology-oncology, Department of Medical Education, School of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. بهار 1382 : " نتايج درماني, مسموميت, تحمل درمان و عود دررژيم شيمي درماني EMA-EP به عنوان درمان اوليه بيماران GTN متاستاتيك پر خطر با  و بدون متاستاز مغزي"  
  پايان نامه جهت اخذ درجه فلوشيپ فوق تخصصي انكولوژي زنان, دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1382.


 2. 1382: Spring “ Efficacy, Toxicity, Treatment  Tolerance and Recurrence in  EMA - EP  Chemotherapy  as  first  step  Treatment  of   High risk  Metastatic  GTN   Patients ,  with  and   without  Brain Metastasis”   
  ترجمه انگليسي پايان نامه جهت اخذ درجه فلوشيپ فوق تخصصي انكولوژي زنان, دانشگاه علوم پزشكي تهران,1382.

 3. 1382: " مروري بر سوالات شرعي و احكام زنان در خونريزي هاي رحمي"  
  چاپ اول، 1382، ناشر بيدل, تهران.

 4. 1382: " مروري بر سرطان هاي استان همدان"
  چاپ اول ، 1382، ناشر بيدل،  تهران.

 5. 1382: "Cancer Patients in Hamadan Province"
  برگردان انگليسي كتاب مروري بر سرطان هاي استان همدان" , چاپ اول, 1382, ناشر بيدل, تهران.

 6. 1385:" غربالگری سرطانها راهنمای عملی پزشکان"
  ترجمه، 1385دانشگاه علوم پزشکی همدان

 7. 1386:" آنچه مراقبین سطح اول بهداشت ودرمان باید در مورد سرطانهای زنان، غربالگری و معاینه دستگاه تناسلی مونث و پستان بدانند"
  انتشارات فرد دانش، 1385.

 8. 1386:" پاسخ به هزاران سوال خانواده ها و زنان باردار "  
  انتشارات مرز دانش ،1386.

 9. 1390:" معرفی 39 بیمار مشکل ژنیکوانکولوژی"
  انتشارات گلبان ، 1390

 10. 1390:"39 problem cases with Geneco - oncology"  
  انتشارات گلبان ، 1390

 11. 91- 1390: "ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخشهای بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استانداردها"

 12. 1391: "ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخشهای بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استاندارها"  
  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1391

 13. 1392: "ضرورت تغییر در آموزش پزشکی، مولفه های تغییر ، معرفی الگوی باز اندیشی تطابق پذیر تغییر در آموزش پزشکی"  
  انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران . ویژه نامه چهاردهمین همایش آموزش پزشکی . اردیبهشت 1392

 14. 1392: "آنچه دستیاران زنان و پاتولوژی باید در مورد توده های تخمدانی بدانند"  
  مرکز پزشکی امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 15. 1393: "مروری بر بیماران مشکل سرطانهای زنان (معرفی 125 بیمار مشکل ژنیکو انکولوژی)"
  مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1. 1376:  " اپيدميولوژي حاملگي هاي ناخواسته استان همدان 5-1374" 

  سومين کنگره زنان و مامایی.1376، تهران - ایران

 2. 1377: "علل مراجعه بيماران به متخصصين زنان استان همدان"
  كنگره سالانه جامعه جراحان ايران. 1377. تهران, ايران.
 3. 1378:  "آزمايشات غربالگري در حاملگي" 
  اولين كنگره طب پيشگيري, 1378,  همدان, ايران.

 4. 1379: "روش سرپايي كنترل قند خون و بررسي سلامت جنين در زنان حامله ديابتي استان همدان" 
  پنجمين كنگره   بين المللي  بيماري هاي غدد  درون ريز, 1379, تهران, ايران.

 5. 1381:  "فاصله ازدواج و تولد اولين فرزند در استان همدان در سال 1378"  
  بيست وسومين كنگره سالانه جامعه جراحان ايران, 1381

 6. 1381: "نكات اصلي ديس پلازي سرويكال و پاپ اسمير" 
  كنگره سالانه متخصصين زنان,1381, تهران. (برگزيده به عنوان دومين سخنران  نمونه كتگره).

 7. 1382: "آيا اپيدميولوژي سرطان گردن رحم در همدان تغيير كرده است؟" 
  اولين كنگره بين المللي تشخيص زودرس بيماري ها. 1382, همدان.

 8. 1382: «فراواني آنتي ژن ها و آلل هاي سيستم خوني ABO و Rh در گروهي  از زنان با سقط عادتي»
  كتاب خلاصه مقالات اولين كنگره سراسري تشخيص زودرس بيماريها, ارديبهشت 1382, همدان , ايران 
  زمستان 1382، دوره 10، شماره پیوست 4 (ویژه نامه اولین کنگره تشخیص زودرس بیماری)، 46- 43
  دکتر حمید پورجعفری*، دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری**، دکتر ملیحه عرب***
  * دانشیار گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  ** استادیار گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  *** استادیار گروه زنان و مامائی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 9. 1384:  " بررسي اثر آنتي اكسيدانها بر بروز پره اكلامپسي در خانم ها ي شكم اول" 
  ششمين كنگره بين المللي زنان ومامايي دانشگاه علوم پزشکی ایران . 6 آذر 1384 . تهران . 
  دکتر شهلا نصرالهی، دکتر شهره علی محمدی، دکتر ملیحه عرب، دکتر ناهید رادنیا

 10. 1385:" توده های آدنکس را چه کسی و چه موقع جراحی می کند؟" 
  اولین کنگره بین الملی سرطانهای زنان ایران" دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1385. تهران

 11. 1385:" ارزش لنفادنکتومی در بدخیمی ژنیتال " 
  کنگره سرطانهای زنان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1385تهران، 15-13 بهمن ماه 
  دکتر ملیحه عرب، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم

 12. 1385:"برخورد با بدخیمی ژنیتال به عنوان یافته اتفاقی در نمونه پاتولوژی".
  “Malignancy as an incidental finding in pathologic report”
   
  کنگره سرطانهای زنان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1385. تهران، 15-13 بهمن ماه
  Maliheh Arab M.D: Iran University of Medical Science, Rassol Hospital

 13. 1387:" درمان کنسرواتیو کانسر اپی تلیالی تخمدان " 
  دومین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطانهای زنان. تهران  29-27 فروردین 1387
  دکتر ملحه عرب: متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ انکولوژی، دانشیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  1387: “Pre ferred option for couples who have completed their families: Reversible or irreversible”
  اولین کنگره بین المللی تنظیم خانواده ، رویکردهای نوآورانه . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .1387. تهران 

 14. 1388:" فراوانی سن و بروز سرطان تخمدان در ایران و مقایسه با کشورهای توسعه یافته" 
  هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامائی ایران. دانشگاه علوم پزشکی ایران .1388. تهران 

 15. 1388: “Defiecent intake of Vitamin A and molar pregnancy “ 
  16th international meeting of ESGO. Belgrade .2009.
  M. Arab1 , M. Mohit2 , A. Tehranian3 , S. Nasrolahi4 , B. Bastami5 , Z. Shahverdi1 
  1Gyneco-Oncology, Shahid Beheshti University (MC), Tehran, Iran 
  2Gyneco-Oncology, Azad University
  3Gyneco-Oncology, Tehran University of Medical Sciences
  4Ob&Gynecology, Hamadan University
  5General Practitioner, Tehran, Iran

 16. 1388: “Pelvic Schannoma Mimicking a solid Ovarian mass in pregnancy “ 
  16th international meeting of ESGO.  Belgrade. 2009.
  M. Mohit1 , N. Sangool2 , S. Molanaii3 , A. Tehranian4 , M. Arab5 , M. Saatian 6  
  Department of Obstetrics and Gynecology , Azad University, Tehran Medical School 1Obstetrics and Gynecology, Azad University, Tehran Medical Branch, 2Obstetrics and Gynecology, 3Pathology, Milad Community Hospital, 4Obstetrics and Gynecology, Tehran Medical Science, University of Medical Sciences, 5Obstetrics and Gynecology, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, 6Pathology, Azad University, Tehran Medical Branch, Tehran, Iran

 17. 1389: « یافته کانسر پیشرفته سرویکس و عود» 
  سومین کنگره بین المللی سرطانهای زنان ایران، 1389، تهران . 
  دکتر ملیحه عرب، گروه ژنیکوانکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین (ع)

 18. 1389: “Academic role of laparascopy in Gynecologic oncology our and in specific setting”
  10th Mediterranean & middle Eastern Endoscopic surgery congress, Iran, 2010 

 19. 1390: نقش تومور مارکرها در تشخیص و follow up سرطان های اپی تلیالی تخمدان .
  سی و پنجمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران. تهران.

 20. 1390: “Crude and age-specific incidence rate pattern for histopathologic subtypes of ovarian cancer in Iran.”  
  و پنجمین کنگره علمی سالیانه ج.ج. ایران 

 21. 1390: “Survival of ovarian cancer in Iran: 2000-2004.” 
  4th international cancer control congress,ICCC4, Korea. November 3-5, 2011. Poster
  Maliheh Arab1, Maryam Khayamzadeh1, Mohammadesmaeil Akbari1
  1Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of MEdical Sciences, Iran 

 22. 1391: “fertility preservation in endometrial cancer.” 
  4th annual congress of the Iranian society of Gynecolgical Oncology (IRSGO). Iran, Tehran. 2012 
  Oral presentations. Arab M.

 23. 1392: معرفی و کاربرد الگوی بازاندیشی تطابق پذیر برای تغییر در آموزش پزشکی. 
  چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. تهران. 12-9/2/1392-2013 
  دكتر مليحه عرب* 1، دكتر سليمان احمدي 2
  1- استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشجوي دكتري تخصصي آموزش پزشكي *
  2- استاديار آموزش پزشكي، گروه آموزش پزشكي، دانشكده آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 24. 1392: چالشهای آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان علوم پزشکی. 
  چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. تهران. 
  سیمین اسماعیل پور زنجانی*، مریم اکبری لاکه، ملیحه عرب، یوسف محمدپور.

 25. 1392: تحقق آموزش پزشکی پاسخگو از طریق سناریوی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوریهای نوین یادگیری. 
  چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. تهران.
  و نهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مریم اکبری لاکه 1*، مهناز اخوان تفتی2، ملیحه عرب3، سیمین اسماعیل پور4، نغمه سلیقه 5
  1- دانشجوي دكتراي آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
  2- دانشيار گروه روانشناسي و علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا، تهران، ايران. 
  3- استاد گروه آموزشي زنان و مامايي و دانشجوي دكتراي آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  4- مربي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوي دكتراي آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
  5- دانشجوي انفورماتيك پزشكي دانشگاه تكنولوژي وين، وين، اتريش.

 26. 1392: " درمان کنسر Insitu" 
  مروری بر تازه های سرطان زنان (خلاصه مقالات ارائه شده در بازآموزی سال 1391). مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان
  دکتر ملیحه عرب: استاد ژنیکوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 27. 1392: اداره هیپرپلازی آتیپیک آندومتر. 
  پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران.

 28. 1393: جراحی کنسرواتیو در کانسر سرویکس. 
  چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران. تهران

 29. 1393: گزارش سل لگنی ارجاع شده پس از سیتولوژی بدخیمی و کموتراپی.
  Report of pelvic tuberculous referred following cytologic suggestion of malignancy and Chemotherapy 
  چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران. تهران 25-22 مهرماه سال 1393، سخنرانی
  Malihe Arab1, Adele Ashoori Barmchi2, Atoosa Gharib3
 30. 1393: “When, Where, How and by who laparascopic approach is best used in management of adnexal mass?” 
  4th International comgress of minimally invasive surgery. Shiraz. Iran. 20-24 April 2015.
  Maliheh Arab 1*, Zahra Honarvar2.
  1.

  Professor of Gyneco-oncology. Preventatine gynecology research center (PGRC). Shahid Beheshti University of Medical Suiences. Tehran. Iran.
  2.

  Assistant professor of Gyneco-oncology. Kerman University of Medical Sciences. Kerman. Iran.
 1. 1379: " مقايسه دو روش ثبت سرطان در استان همدان"
 2. 1379: " نتايج غربالگري كم خوني فقر آهن و بعضي مشكلات قاعدگي در پرسنل بيمارستان فاطميه همدان"
 3. 1379: " نتايج غربالگري پاپ اسمير و معاينه پستان در پرسنل بيمارستان فاطميه همدان"
 4. 1379: "شناخت علل پوشش ناكافي مراقبت هاي دوران بارداري و پس از زايمان و زايمان هاي ايمن در استان همدان"
 5. 1379:  "بررسي ارتباط رژيم غذايي با كتونوري و هيپوگليسمي قبل ازافطارزنان باردار روزه دار"
 6. 1379: "بررسي رابطه علائم باليني و كتونوري با نتايج قند خون قبل افطارزنان باردار  روزه دار شهرستان همدان در سال 1378"
 7. 1381: "مقايسه تاثير دو نوع قرص جلوگيري از بارداري دركاهش خونريزي ناشي از مصرف نورپلانت"
 8. 1381: " مقايسه تاثير دو نوع قرص جلوگيري از بارداري در كاهش خونريزي ناشي از مصرف DMPA "
 9. 1382: " تاثير تزريق داخل نسجي بوپيواكائين در لوله هاي رحمي و زير جلد در بي دردي دوران پس از عمل و نقاهت در جراحي بستن لوله هاي  رحمي"
 10. 1383: "مقايسه اثر بخشي برنامه مدون پيشنهادي  آموزش انكولوژي زنان با  برنامه آموزشي معمول (جاري ) در دانشجويان پزشكي بخش زنان"
 11. 1383:  "ارتباط  روزه داري  با زايمان زودرس"
 12. 1388:" طراحی مدل بر اساس یافته های سونوگرافی و سن در بدخیمی توده های تخمدانی "
 13. 1388:" بررسی شیوع  سرطان تخمدان در ایران بر اساس داده های ثبت شده کشوری در سالهای 84- 1380 "
 14. 1389:" تحلیل تصمیم گیری انتخاب لاپاراسکوپی ، لاپاراتومی یا ارجاع به مرکز مجهزتر در توده های تخمدانی بر اساس نمره دهی پیش بینی احتمال بدخیمی توده های تخمدانی."
 15. 1389:" مقایسه دقت پیش بینی بدخیمی دو مدل آماری با استفاده از سن و یافته های سونوگرافی با یا بدون آزمایش CA 125."
 16. 1389:" قدرت تشخیص پاپ اسمیر ، VIA و VIAM   در ضایعات پره اینوازیو"
 17. 1390: " بررسی مقایسه ای اثرات فاز سیکل قاعدگی و وجود سندروم پیش قاعدگی بر درد بعد جراحی"
 18. 1390: "بررسی ضخامت RNFL در بیماران پره اکلامپسی و اکلامپسی"
 19. 1392: "ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخشهای بالینی بیمارستان آموزش امام حسین(ع) بر اساس استانداردها"
 20. 1392: "تحلیل تصمیم گیری انتخاب لاپاراسکوپی ، لاپاراتومی یا ارجاع به مرکز مجهزتر در توده€های تخمدانی بر اساس نمره دهی پیش بینی احتمل بدخیمی توده ها تخمدانی"
 21. 1392: مدل سازی پیش بینی بدخیمی توده تخمدان با اضافه کردن علائم بالینی به یافته های سونوگرافی و CA125 (OMPS3)
 22. 1392: نظرسنجی پیامدهای آموزشی مورد انتظار از فارغ التحصیلان اخیر رشته پزشکی
 23. 1393 : دقت تشخیص فروزن در تشخیص بدخیمی و نوع هیستوپاتولوژی توده های تخمدان 
 24. 1393: مقایسه 4 روش مختلف پیش بینی بدخیمی در تصمیم گیری ارجاع توده های تخمدانی
 25. تعیین عوامل بالینی و عوامل خطر همراه با استئوپنی- استئوپروز برمبنای(Bone Mass Densitometry) BMD در زنان بدون علامت یائسه مراجعه کننده به درمانگاه غربالگری بیمارستان امام حسین (ع) 
 26. تعیین قدرت پیش بینی پرسشگری عوامل خطر و نحوه تغذیه بانوان درتشخیص آنمی فقر آهن افراد بدون علامت ارجاعی از یک مرکز خیریه  در درمانگاه غربالگری بیمارستان امام حسین (ع)

   
 • پژوهش (به صورت استاد راهنماي پايان نامه)

  1. 1374: " بررسي تغييرات فراواني سزارين تكراري و ساير علل سزارين"
  2. 1375: " بررسی تغییرات کمی و مشخصات( پاریتی – سن) زنان لوله بسته در استان همدان 
  3. 1375 : " بررسی علل مراجعه به پزشکان عمومی در سطح استان همدان "
  4. 1376: " بررسی اپیدمیولوژی تولد های ناخواسته استان همدان"
  5. 1376: " بررسی علل مراجعه بیماران به متخصصین زنان استان همدان " و " بررسی آموزش تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی همدان"
  6. 1377: " بررسی کمی و کیفی نحوه آموزش پزشکی در طول دوره تئوری و عملی دانشجوئی و انترنی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی همدان"
  7. 1377: " بررسی فاصله بین ازدواج تا اولین حاملگی در استان همدان"
  8. 1377:" بررسی تغییرات علل سزارین بدنبال اجرای طرح زایمان طبیعی متعاقب سزارین قبلی"
  9. 1377: " بررسی فراوانی کتونوری در زنان باردار زوره دار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر همدان"
  10. 1378: "بررسي نتايج ماموگرافي زنان مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه همدان از سال 1374 لغايت 1377"
  11. 1379: " مقایسه تاثیر دو روش آنتی بیوتیک پیشگیرانه در عوارض تب دار و عفونی بیماران هیسترکتومی شده"
  12. 1379: "بررسي مقايسه اي پاسخ به اينداكشن با اكسي توسين در حاملگي هاي   پره اكلامپسي و غير پره اكلامپسي ترم در بيمارستان فاطميه همدان   سال 1377"
  13. 1379:" بررسی تغییرات فشارخون در دو وضعیت طاقباز و پهلوی چپ زنان مبتلا به پره اکلامپسی قبل و بعد از زایمان در مقایسه با زنان حامله طبیعی "
  14. 1379: "بررسي مقايسه اي ميانگين وزن نوزاد در زنان سيگاري غير فعال و زنان غير سيگاري در زائو هاي بيمارستان فاطميه همدان"
  15. 1379: "بررسي اثرات استروژن و پروژسترون در پيشگيري ثانويه از   بيماري هاي قلبي عروقي, بعضي پارامترهاي خوني و فشار خون  در زنان يائسه مبتلا به بيماري هاي عروق كرونر"
  16. 1380: "بررسي تاثير نوع عمل جراحي دردرمان بي اختياري استرسي ادرار در   بيمارستان فاطميه همدان در پيگيري دو ساله"
  17. 1380: " بررسی فراوانی آللهای گروه خونی سیستم ABO و Rh در خانمهای با سقط عادتی در بیمارستان فاطمیه همدان "
  18. 1380: " بررسي تغييرات اندازه ارتفاع رحم در مقايسه با سن حاملگي بر حسب آخرين قاعدگي در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهرستان   همدان"
  19. 1380: " تاثير آموزش بر كاهش شكايات و افزايش تداوم IUD دردو گروه زنان مصرف كننده IUD در شهرستان همدان".
  20. 1383: "سطح آگاهي و استفاده از روشهاي ضد بارداري اورژانس در زنان   متاهل مراجعه كننده به مركز فاطميه همدان"
  21. 1384 : "بررسی تاثير تزريق داخل نسجی بوپيواكائين در میزان درد و تهوع استفراغ بعد از عمل سزارين در بیماران تحت بیحسی اسپینال""
  22. 1384: " بررسي عوامل خطر مول هیداتی فرم در بیمارستان فاطمیه همدان"
  23. 1387: " بررسی سطح هموسیستئین خون در تشخیص جدا شدن زودرس جفت"
  24. 1388:" تعیین ارزش تشخیص سونوگرافی در توده های تخمدانی "
  25. 1389: « بررسی دقت پیش بینی بدخیمی توده های تخمدانی با استفاده از مدل آماری و مقایسه با آزمایش CA125» 
  26. 1389: "مقایسه روشهای غربالگری پاپ اسمیر، VIA و VIAM با کولپوسکوپی در تشخیص ضایعات پره انیوازیو"
  27. 1390: " مقایسه نیازبه مسکن بعد جراحی در فازهای مختلف سیکل قاعدگی"
  28. 1391: "بررسی و پیگیری تغییرات شبکیه در بیماران مبتلا به فشار خون بارداری در مقایسه با زنان باردار طبیعی"

   پژوهش (به صورت استاد مشاور در پايان نامه):

  1. 1379: "بررسي تغييرات فشار خون در وضعيت طاقباز و خوابيده به پهلوي  چپ زنان مبتلا به پره اكلامپسي قبل و بعد از زايمان در مقايسه با زنان حامله طبيعي در بيمارستان فاطميه شهر همدان"
  2. 80-1379: " تعيين ميزان تاثير داخل نخاعي سوفنتانيل تك دوز بر طول مدت زايمان و بي دردي زائو هاي شكم اول در مركز آموزشي و درماني فاطميه همدان"
  3. 1380:  "بررسي تاثير عفونت ادراري در زايمان زودرس در بيمارستان فاطميه  همدان"
  4. 1387: " مقايسه دو روش تهيه پاپ اسمير با سواب و سيتوبراش"
  5. 1390: " تاثیر فاز سیکل قاعدگی در اینداکشن بیهوشی زنان"
  1. 1383: "  محقق برگزيده جشنواره تحقيقاتي رازي".
  2. 1384 :  " محقق برگزيده معرفي شده در مراسم تقدير نخبگان نهاد مقام رهبري " 
  3. 1384 :  " محقق برگزيده گروه زنان  دانشگاه  علوم پزشكي همدان "
  4. 1389: ارائه فعالیت دانش پژوهی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معادل با 7.5 امتیاز.
  5. 1390: پژوهشگر برتر بیمارستان امام حسین(ع).
  1. عضو جامعه بين المللي سرطان هاي ژنيكولوژيك (IGCS)
  2. عضو جامعه اروپائی سرطان های ژنیکولوژیک ( ESGO )
  3. عضو جامعه آمریکایی زنان و مامایی (ACOG)
  4. عضو انجمن ملي آموزش پزشكي
  5. عضو جامعه جراحان ايران
  6. عضو انجمن سرطان های ژنیکولوژی ایران.
  7. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی
  8. عضو هیات تحریریه مجله علمی سرطانهای زنان
  9. عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  10. عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی زنان 
  11. عضو جامعه متخصصين زنان ايران
  12. عضو سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
  13. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان 
  14. reventative Gynecology Research Center (PGRC)
  15. عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان
  16. مشاور مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  طراحی و توسعه توسط NouSoft
  soap2day