Menu

پیام علمی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 آبان 1398
موارد لزوم سزارين

  موارد لزوم سزارين

امتیاز: Article Rating

 1 - بيرون افتادگى بندناف در موارد پارگى كيسه آب

    اين حالت اورژانس سزارين محسوب مى‏شود. چنان كه قبلاً ذكر شد بندناف از ناف جنين به جفت متصل مى‏شود و با توجه به اينكه قبل زايمان جنين امكان تنفس و تغذيه مستقل ندارد كليه مواد غذايى و اكسيژن را از طريق جفت و بندناف دريافت مى‏كند و لذا فشار شديد روى بندناف اگر از چند دقيقه بيشتر طول بكشد جنين را مى‏كشد. به همين علت است كه توصيه مى‏شود كه در صورتى كه آبريزش پيدا كرديد كه دليل پارگى كيسه آب است سريع جهت معاينه و اطمينان از اينكه بند ناف جلو نيامده باشد، اطلاع بدهيد.

    اگر بندناف جلوتر از سر بچه قرار بگيرد به خصوص در مواردى كه رحم انقباض دارد و دردهاى زايمانى شروع شده فشار روى آن مى‏تواند براى جنين خطرناك باشد. و سبب مرگ او شود. از طرف ديگر تماس بندناف با هوا حتى بدون فشار روى آن سبب انقباض عروق آن و اختلال تغذيه و اكسيژن‏گيرى جنين مى‏شود.

 2 - جفت سرراهى

    جفت معمولاً در بالاى رحم به ديوار داخلى رحم چسبيده است.

    در بعضى موارد كه جفت در پايين رحم قرار گرفته باشد به‏طورى كه كاملاً روى مدخل خروجى گردن رحم را گرفته باشد، امكان زايمان طبيعى و عبور جنين از گردن رحم قبل از جدا شدن جفت وجود ندارد. از آنجا كه تغذيه جنين با جفت است، جدا شدن جفت بايد بعد از زايمان رخ بدهد. پس در اين موارد زايمان طبيعى امكان ندارد و اگر سزارين انجام نشود به علت خونريزى شديد خطر مرگ جنين و حتى مادر وجود دارد.

 3 - جدا شدن زودرس جفت )دكولمان)

    جفت چنان كه ذكر شد به‏طور طبيعى بعد از زايمان جنين جدا مى‏شود. در مواردى كه بخشى از جفت زودتر از موقع جدا شود مى‏تواند سبب خونريزى قبل از زايمان يا درد شديد شود. اگر اين حالت تشخيص داده شود مى‏توان با كنترل دقيق ضربان قلب جنين و با دقت زياد سير زايمانى را ادامه داد. ولى اگر كندگى جفت شديد باشد و سبب تغيير در ضربان قلب جنين شود به علت خطر براى جنين، سزارين لازم مى‏شود.

 4 - دو قلوئى

    اگر هر دو جنين وضعيت نمايش سر (سفاليك) داشته باشند مى‏توان با احتياط و كنترل زايمان طبيعى را انجام داد. ولى اگر يكى از جنين‏ها غير از سفاليك باشد معمولاً سزارين لازم مى‏شود.

 5 - قرار عرضى (ترانسورس)

    اگر جنين كه به‏طور معمول طولى و با نمايش سر (سفاليك) است به‏طور عرضى يا عمود بر محور بدن مادر در رحم قرار گرفته باشد كه با معاينه و سونوگرافى و راديوگرافى تشخيص داده مى‏شود، زايمان طبيعى امكان ندارد و بايد سزارين شوند. در اين موارد تأخير در سزارين خطر پارگى رحم و مرگ مادر و همچنين مرگ جنين را دارد.

 6 - نمايش ته (يريچ)

    در اين حالت بچه طولى قرار گرفته ولى سر او بالا (در بخش بالاى رحم) و باسن او پائين است. در اكثر اين موارد سزارين لازم مى‏شود.

    البته در مواردى نيز با احتياطات لازم زايمان طبيعى امكان دارد. ولى خطرات آن براى جنين بيشتر است و اكثر پزشكان نيز تمايلى به آن ندارند. ولى در شرايط اضطرارى از جمله دير رسيدن مادر به بيمارستان زايمان طبيعى قابل انجام است ولى براى جنين خطر بيشترى دارد.

 7 - دفع مكونيوم غليظ

    مكونيوم شامل مواد موجود در روده‏هاى جنين قبل از تولد است كه رنگ سبز دارد. اگر جنين قبل از تولد و در داخل رحم مكونيوم دفع كند علاوه بر اينكه دليل كمبود اكسيژن او مى‏تواند باشد، به علت وجود مواد محرك در مكونيوم با وارد شدن آن در ريه‏هاى جنين امكان صدمه و مشكلات تنفسى جنين وجود دارد. بنابراين در معاينه‏اى كه به دنبال پارگى كيسه آب سريعاً انجام مى‏شود اگر پزشك مكونيوم غليظ را در مايع آمنيوتيك تشخيص بدهد، سزارين معمولاً لازم مى‏شود. البته اگر شرايط خاصى فراهم باشد و زايمان نزديك باشد مى‏توان اجازه زايمان طبيعى نيز داد. وجود مكونيوم در مايع آمنيوتيك شايع است.

 8 - افت ضربان قلب جنين )زجر جنين(

    حين زايمان با استفاده از گوشى مامايى، سونوكيد يا مانيتور نحوه تطابق جنين و ضربانات قلب او با انقباضات رحم مادر كنترل مى‏شود. اگر در ضمن اين كنترل تغييرات غير طبيعى دال بر زجر جنين تشخيص داده شود، سزارين فوراً انجام مى‏شود تا جنين نجات داده شود.

 9 - تنگى لگن )عدم تطابق سر و لگن(

 اگر لگن استخوانى تنگ يا بچه درشت باشد، زايمان به موقع انجام نمى‏شود و پزشك با توجه به معيارهاى مختلفى تشخيص تا خير غير طبيعى زايمان را مى‏دهد كه وجود تنگى لگن در معاينه نيز آن را مى‏تواند تاييد كند.

    معمولاً اين تشخيص را نبايد و نمى‏توان قبل از شروع دردهاى زايمانى داد. مگر در مواردى كه جنين خيلى درشت بنظر برسد. تجربه نشان داده كه حتى در موارد تنگى نسبى لگن استخوانى نيز به كمك پديده‏هاى مختلف طبيعى، زايمان مى‏تواند صورت بگيرد و تنها راه تصميم‏گيرى صحيح مشاهده سير زايمانى است. در موارد تنگى لگن اگر سزارين صورت نگيرد در مواردى زايمان خيلى مشكل و پرعارضه‏اى براى ما در خواهد بود از جمله سبب پارگى، شلى و افتادگى شديد بافت‏ها و خونريزى شديد در مادر مى‏شود و گاهى براى جنين نيز خطر دارد.

 10 - مسموميت حاملگى شديد

    در موارد مسوميت حاملگى درمان اصلى ختم حاملگى است. در موارد مسموميت شديد حاملگى حتى با حضور جنين نارس جهت نجات جان مادر بايد حاملگى را خاتمه داد. ختم حاملگى ارجح است كه به صورت طبيعى و با القاء درد مصنوعى انجام شود ولى اگر با انتظار متعارف (بسته به شدت بيمارى مادر) زايمان سير مناسبى نداشته باشد و به خصوص اگر مادر بدحال باشد، تسريع در زايمان با سزارين جهت بهبود حال مادر لازم مى‏شود. بعضى موارد مسموميت شديد حاملگى كه تصميم به ختم حاملگى گرفته شده ولى القاء درد مصنوعى ممنوعيت دارد نيز لازم است سزارين شوند از جمله اين موارد دو قلوئى، سزارين قبلى، قرار عرضى، (ترانسورس) و نمايش ته(بريچ) هستند.

 11 - سابقه سزارين قبلى

    در سابقه سزارين قبلى تحت شرايط خاصى مى‏توان اجازه زايمان طبيعى داد ولى در بعضى موارد سزارين لازم مى‏شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • موارد لزوم سزارين
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت